Thầy giáo lực lưỡng địt nữ sinh rên la thảm thiết.