Bởi cả hai vợ chồng làm việc cùng công ty, miếng cơm manh áo đều chông chờ vào nguồn lương công ty chi trả. Chính bởi vì như thế mà Nanami Kawakami nhân vật nữ chính của bộ phim sex DVAJ-380 Năm tháng chịu đựng sếp hiếp dâm của Nanami Kawakami mà các bạn đang xem đây đã phải cắn răng chịu đựng để cho lão sếp hãm hiếp mà chẳng giám tố giác hắn.