Có cái nỗi khổ nào bằng cái nỗi khổ của cô nàng tên Mizuki Aiga nhân vật chính của bộ phim sex MIDE-906 Gái ngành bị ông anh chồng tống tình đòi địt này không cơ chứ. Chẳng làm em ấy sau khi lấy chồng vẫn tiếp tục hành nghề mại dâm, một lần tình cờ nọ lại tiếp đúng vị khách xộp là ông anh chồng của mình. Ông này thì được cái thiếu thốn tình dục vì chưa lấy vợ nên đã mượn cơ hội đó tống tình ép Mizuki Aiga quan hệ nếu không sẽ tố giác việc cô đi làm đĩ.

Gái ngành bị ông anh chồng tống tình

Gái ngành bị ông anh chồng tống tình