Cuộc địt của 2 vị khách du lịch chỉ mới quen nhau.