Cô thư ký tâm lý cho thằng con mới lớn của sếp địt.