Tóm tắt phim MIDE-830 Chuyến về thăm bố chồng đầy đau đớn của Mizuki Aiga: thấy thương cho bố chồng sống 1 mình nên cứ cách mỗi tuần là khi đến ngày nghỉ vợ chồng Mizuki Aiga lại về chơi với ông bố. Thế nhưng đỗi đãi lại sự yêu thương quan tâm đó của Mizuki Aiga thì ông bố chồng lại hiếp dâm cô tơi bời vào một lần nọ cô cùng cùng về chơi.