Nảy sinh mối quan hệ tình cảm không nên có với cậu học trò nọ mà để rồi sau đó sự việc gian díu của 2 cô trò bị bại lộ và rồi cô giáo Nodoka Sakuraha nhân vật chính của bộ phim sex SSNI-666 Cái kết đắng lòng cho cô giáo trẻ lỡ yêu học sinh này đã bị nhóm học sinh cá biệt nhất trường cùng với gã thầy giáo mất dạy tống tình…